En compliment del que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades en un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de Callmed.

Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, fer tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica.

Condicions d’ús

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar-ne un bon ús. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari de la web de Callmed implica que reconeixeu haver llegit i acceptat les presents condicions, així com les seves extensions en virtut de la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si, pel motiu que fos, no estiguéssiu d’acord amb aquestes condicions, no continueu fent ús d’aquesta web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació serà vàlida únicament per notificació escrita i/o correu certificat.

Responsabilitats

Callmed no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualssevol altres mitjans que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Callmed es compromet a treure o, si escau, bloquejar aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

L’empresa tampoc es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’usuari. S’exclou tota responsabilitat per incidències tècniques o fallades que es produeixin quan l’usuari es connecti a internet. De la mateixa manera, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, Callmed es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació d’aquesta, en qualsevol moment sense assumir-hi cap responsabilitat.

Us comuniquem que qualsevol preu que pugueu veure a la nostra web serà únicament orientatiu. Si l’usuari desitja saber amb exactitud el preu o si el producte en el moment actual compta amb alguna oferta de la qual es pot beneficiar, ha d’acudir a alguna de les botigues físiques amb les quals compta Callmed.

Propietat intel·lectual i industrial

Callmed és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa.

Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Callmed.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Callmed de manera gratuïta. No ha d’enviar-se informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de Callmed són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Únicament apareixen a la web de Callmed a efectes de promoció i recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.