Resum dels costos del servei

La facturació es realitza des del primer segon d’atenció personalitzada de les nostres operadores. A final de mes es tarifa el temps total d’atenció ofert de manera personalitzada per les nostres operadores i es procedeix a fer la facturació.

Número dedicat
DDI

10 € /mes
per cada número

Atenció de trucades
entrants/sortints

Nivell 1
de 0 a 500 trucades
0,0149 € / segon

Nivell 2
de 500 a 2000 trucades
0,0129 € / segon

Nivell 3
de 2000 a 5000 trucades / mes
0,0109 € / segon

Nivell 4
a partir de 5000 trucades / mes
0,0099 € / segon

Personal dedicat en exclusiva

Agent en exclusiva
21 € / hora

Coordinador
25 € / hora

Costos telefònics

Establiment de trucada
0,30 € / trucada

A fixos nacionals
0,03 € / trucada

A mòbils
0,05 € / trucada

Missatges
Online automàtics 0,15 € / missatge
SMS 0,15 € / missatge
Altres costos
Facturació mínima mensual 200 € / mes
Alta 250 €
Dipòsit 1 mes de facturació

Tarifació dels serveis

El consum mínim mensual és de: 200,00 €
En cas de no arribar a aquest consum mínim, es cobra aquest import.

Establiment del TMR (Temps màxim recomanat al cap de 30 dies de servei). La tarifació variable depèn sempre de la durada de les trucades. Cada client nostre té una durada mitjana determinada segons el tipus de trucades que rebem. Aquesta durada queda establerta després de 30 dies de servei (TMR) i amb això els nostres clients disposen d’una variable molt important per valorar els costos del servei.

Per descomptat, l’objectiu de CALLgest és sempre atendre les trucades amb la màxima qualitat en el menor temps possible, en benefici dels nostres clients. L’establiment i modificació del TMR, si convé per canvis en el protocol d’atenció, és una garantia de transparència i productivitat per al servei.

Costos únics d’alta
Cost d’alta de protocols d’atenció, assignació de DDI i canals de comunicació personalitzats: 200,00 €

ATENCIÓ TELEFÒNICA CENTRE MÈDIC
Veure exemple d’anàlisi tarifària
El Dipòsit pels serveis és d’una mensualitat mitjana, import que es carregarà a l’inici del servei. Aquest Dipòsit es regularitzarà en relació amb l’augment de consum dels mesos posteriors i es retornarà a la finalització del contracte.

Dissenyem un diagrama de treball ajustat a les necessitats exactes del nostre client. Establint totes aquelles configuracions necessàries per a l’atenció ràpida, eficaç i ajustada en costos de les trucades.

El client només ha de desviar els seus números d’atenció al pacient als DDI que li assignem. Totes les configuracions d’IVR, MENÚS, BÚSTIES DE VEU i TRANSFERÈNCIES, robotitzades o no, les gestionem nosaltres.

Tot el suport tècnic des del primer moment està INCLÒS en el cost per trucada. NO hi ha càrrecs addicionals per les configuracions següents.

  • Configuració d’IVR, bústies de veu, desviament a extensions, menús i enregistraments de qualitat.
  • Protocols d’operacions en permanent actualització.
  • Controls de qualitat per a una òptima qualitat del treball realitzat detectant, de manera anticipada, possibles errors per poder corregir-los, i autoformació dels operadors.
  • Cost de les comunicacions i correus electrònics en les trucades reexpedides als Centres.
  • Accés a les plataformes de consulta i estadística.

Pot contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte si ho preferiu, a través dels següents mitjans:

Lincoln 11 Primera planta, 08006 Barcelona.

Telèfon: 933 906 703

Fax: 933 906 730

Correu electrònic: comercial@callmed.net